Német családi pótlék

Az Európa Parlament 883/2004/EK rendelete alapján a Németországban munkát vállaló honfitársaink, az egyenlő bánásmód elve alapján, német családi pótlék igénylésére jogosultak, melyet 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni.  

Német családi pótlék mértéke a 2018-as évben:                           

 

1 gyermek esetén:   194 EURKindergeld_Antrag-300x199

2 gyermek esetén:   388 EUR

3 gyermek esetén:   588 EUR

4 gyermek esetén:   813 EUR

 

Amennyiben Magyarországon, és Németországban is jogosult a családi pótlékra, Magyarországról kapni fogja a Magyar Államkincstártól a magyart, a német Familienkassétól pedig a Kindergeld és a magyar családi pótlék különbözetét.

 Abban az esetben, ha a Magyarországon a gyermekekkel otthon lévő szülő nem rendelkezik biztosítással, a német munkavállaló után az egész család kint számít biztosítottnak, így a teljes összeg Németországból jár a gyermek után.

Magyarországon az a szülő számít biztosítottnak, aki az adott országban munkaviszonnyal rendelkezik, vállalkozó, munkanélküli járadékot kap, vagy saját maga után fizeti a biztosítást.

Ü g y i n t é z é s   f o l y a m a t a :

Amennyiben német családi pótlék igénylését irodánkkal szeretné elkészíttetni, rendelje meg egységcsomagunkat, vagy töltse le honlapunkról! Egységcsomagunk tartalmazza az igényléshez szükséges nyomtatványokat. A csomagrendelés ingyenes!

Kérjük, hogy a nyomtatványokat részletesen töltsék ki, és a felsorolt igazolásokat hiánytalanul szerezzék be!
Az összeállított csomagba tegye bele a befizetésről szóló igazolást, majd kérjük visszaküldeni irodánk postacímére!

Anyagát feldolgozzuk és értesítjük, amennyiben hiánypótlás szükséges a kérelem beadásához.

Az összeállított igénylést továbbítjuk az illetékes Familienkasse felé. 

Irodánk minden elvárhatót megtesz a sikeres, és minél gyorsabb lezárások érdekében.
Hiánypótlás kérés esetén minden esetben értesítjük az Ügyfelet, tájékoztatjuk a további lépésekről, és a pótlólag beszerzendő dokumentumokról, majd az összekészített hiánypótlást továbbítjuk a Hivatalnak.

Lezáró határozat érkezésekor minden esetben ellenőrizzük, hogy a megállapított összeg, és időszak megegyezik-e a kérelemben megadott jogosultsággal, és amennyiben nem, fellebbezést nyújtunk be a  határozat ellen, és kérjük a megfelelő időszak figyelembevételét. 

A családi pótlék kérelem beadása után mindenképpen értesíteni kell a Familienkasse-t minden, a jogosultságot érintő, és egyéb személyes adat változásáról! Amennyiben olyan változás történik, ami miatt időközben nem lesz jogosult a német családi pótlékra, de ezt a tényt nem közli a hivatallal, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell fizetnie!

 

Mindenképpen értesíteni kell a Familienkassét a következő esetekben:

– a gyermek már nem él az igénylő háztartásábanfelkialtojel-225x300
 – a gyermek befejezte tanulmányait
– megszűnik a német munkaviszony
– a család, vagy más tagja Németországba költözik
– német lakcím változásakor (a hiánypótlást sokszor a német címre küldik, és ha nem válaszol határidőre, az igénylési folyamatot lezárják)
– válás, különélés
– bankszámlaszám változás, megszűnés
 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne az ügyintézéssel kapcsolatban,  keresse meg irodánkat telefonon vagy írásban!

Telefonos érdeklődés esetén az eredményesebb ügyintézés érdekében, kérjük, jelezze, hogy családi pótlék/adóbevallás után érdeklődik, és készítse elő a szükséges információkat, nyomtatványokat!

 

J o g o s u l t s á g   e l e n g e d h e t e t l e n   f e l t é t e l e i:

• Az igénylő leigazolhatóan közös háztartásban lakik a gyermekkel

Elvált, vagy külön élő szülők esetén is jár a gyermekre a családi pótlék, de ez esetben az igénylő mindig az a személy lesz, aki a gyermekkel közös háztartásban él!
Élettársak esetén csak a közös gyermekre igényelhető a családi pótlék
A családi pótlék igényelhető arra a gyermekre is, aki a Németországban dolgozó félnek nem saját, de házastársának saját gyermeke
• A munkavállaló szülő Németországban bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik, és jövedelme után adót fizet a német államnak, Németországban adóalany. (Amennyiben a gyermek is Németországban él, nem kell korlátlanul adókötelesnek lennie).
• Rendelkezik német adóazonosító számmal.
• 18 év feletti gyermekeknél nappali tagozatos tanulói jogviszony. Németországban a családi pótlék a gyermek 25 éves koráig jár, amennyiben az igénylő háztartásban lakik, és nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

 

A  s i k e r e s   i g é n y l é s h e z   f e l t é t l e n ü l    s z ü k s ég e s   d o k u m e n t u m o k :

Személyi adatlap hiánytalanul kitöltve
• Német Kindergeld igénylőlap „Antrag auf Kindergeld“ nyomtatvány aláírva (a 2. oldal 6-os pont után, a keretezett rész fölött baloldalon a férj, jobbra a feleség aláírása)
„Anlage Ausland” nyomtatvány (a 3. oldal 5.4-es pont után, a dátum alatt csak az igénylő aláírásával ellátva).
E 401– es nyomtatvány kitöltve és leigazoltatva a magyar lakóhely szerinti illetékes Polgármesteri Hivatalban, lakcímnyilvántartóban
Arbeitgeberbescheinigung (munkáltatói igazolás) kitöltetése az összes eddigi németországi munkaadó által, kiküldetés esetén a magyar munkáltatóval
 Magyar cégtől való kiküldetés esetén A1-es nyomtatvány beszerzése (munkáltató adja ki, amennyiben nem tudja tőle beszerezni, az Országos Egészségbiztosítási pénztártól tudja kikérni, melynek címe:1139 Budapest, Váci út 73/A.)
 Német munkaadó esetén biztosítás igazolása (Sozialversicherungnummer)
Vollmacht (meghatalmazás), hogy irodánk képviselhesse Önt a német hivatalnál
Házassági anyakönyvi kivonat másolata
Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata
• 18 év feletti gyermek esetén E402-es nyomtatvány a tanulói jogviszony igazolására, mivel nagykorú gyermeknél csak abban az esetben jár a családi pótlék (25 éves korig), ha igazolni tudja, hogy a gyermek nappali tagozaton tanul!
• Kérjük az éves jövedelemigazolás (Ausdruck der electronischen Lohnsteuerbescheinigung) másolatát az igényelt évekre vonatkozóan Lezárt adóéveknél a német adóbevallásainak lezáró határozatát (Bescheid)!
Amennyiben Ön adóügyileg is irodánk ügyfele, akkor rendelkezésünkre áll.
• Amennyiben munkaviszonya folyamatosan fennáll, utolsó 3 havi német nyelvű fizetési papír másolata (Lohnabrechnung)
Németországi lakcím be-, és kijelentő (összes), valamint bérleti szerződés másolata, vagy igazolás a munkáltatótól.

Vállalkozók esetén : Gewerbeschein másolata
Gewerbeanmeldung ( vállalkozás bejelentő papír)
Steuerbescheid (adóigazolás)
Gewinn- und Verlustrechnung ( éves mérleg)

 

Az igazolások beszerzése az Ügyfél feladata, tehát az Önök által hozzánk küldött anyagot dolgozzuk fel, ezért kérjük azok hiánytalan beszerzését az ügyintézés sikeressége érdekében! Tapasztalatunk szerint a fent felsoroltakat a Familienkasse minden esetben kéri, és a nem igazolt időszakokat elutasíthatja!

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.