Családi pótlék (különbözet) igénylése Németországból

Irodánk vállalja a németországi családi pótlék kérelmének teljes körű ügyintézését.

Jogosultság

A német családi pótlékra (a továbbiakban Kindergeld) azok a szülők jogosultak, akiknek kiskorú gyermekeik vannak, és velük közös háztartásban élnek. Ez a jogosultság kiterjed az unokákra és házasságban élő szülők esetén a nevelt gyermekekre is.

Ha a gyermek már betöltötte a 18. életévét, akkor is igényelhető a Kindergeld, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

  • A gyerek nem töltötte be a 21. életévét, és regisztrált munkanélküli.
  • A gyerek felsőfokú tanulmányokat folytat, nem töltötte be a 25. életévét, és nem dolgozik heti 20 óránál többet.
  • Két iskola közötti átmeneti időszakban, amennyiben az nem több, mint 4 hónap.
  • Ha a gyerek egészségügyi okokból kifolyólag munkaképtelen, akkor a 25. életév betöltése után is jogosult marad a Kindergeld folyósítása.

Kindergeld külföldi állampolgárok részére

Az Európai Unió állampolgárai függetlenül attól jogosultak a Kindergeld igénylésére, hogy a gyermek Németországban vagy egy másik tagállamban él-e.

Ilyen esetekben feltétel, hogy a kérelmező korlátlan adókötelesként legyen besorolva a német adóhivatal nyilvántartásában.

Magyar Kft-n keresztüli német kiküldetésben dolgozók kérelme tapasztalatunk szerint az utóbbi időben gyakran elutasításra kerül. Ezért ilyen esetben különösen célszerű egy szakavatott iroda segítségét kérni. Irodánk bírósági úton, eddig minden ilyen esetben sikeresen szerzett érvényt a Kindegeld további folyósítása érdekében.

A Kindergeld mértéke

Jelenleg minden gyerek után az igénylő jövedelmétől függetlenül havonta 250 €.

Magyarországon élő gyerek esetén, amennyiben valamelyik szülő magyar munkaviszonnyal rendelkezik, elsődlegesen a Magyar Államkincstár jogosult a családi pótlék folyósítására.

Ezért ilyen esetekben Németországból csak a német és magyar ellátás különbözete igényelhető.

2025-töl a Kindergeldet az un. Kindergrundsicherung váltja majd fel.

Együttműködési kötelezettség

Aki Kindergeldet kap, minden változást, (pl megszűnik a Kindergeld folyósítás jogalapja) azonnal köteles irodánk felé jelenteni.

Aki ezt elmulasztja szabálysértést, illetve bizonyos esetekben bűncselekményt követ el.

A Kindergeld igénylők nyilvántartása minden esetben elektronikus úton történik. Amennyiben olyan eredeti okmányt ad be, melyre később igényt tart, azt a beadáskor feltétlenül jelezze irodánk felé

Irodánk teljeskörű közreműködést vállal:

  • Levelezés a német hatósággal, változások bejelentése, hiánypótlások beküldése
  • A határozat leellenőrzése
  • Nem megfelelő eredmény esetén jogorvoslat benyújtása a Familenkasse, vagy az illetékes német bíróság felé

Elérhetőségünk

Eurotax Adótanácsadói Kft

2440 Százhalombatta

Arany János út 7 fsz. 2

E-Mail: eurotax1994@gmail.com

Telefonos elérhetősége

Hétfőn és csütörtökön 8:00-16:00

Kedden 8:00-12:00

Szerdán 12:00-16:00

Tel.:  06 23 350 640

         06 20 265 8598

© 2024 Németországi családi pótlék