Adatvédelem

Személyes adatokat (a továbbiakban: „adat”) csak a szükséges mértékben és a működőképes és felhasználóbarát weboldal biztosítása érdekében kezelünk, beleértve annak tartalmát és az ott kínált szolgáltatásokat.

Az (EU) 2016/679 rendelet, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (1) bekezdése szerint „feldolgozásnak” minősül minden olyan folyamat, amelyet automatizált eszközök segítségével vagy anélkül hajtanak végre. a személyes adatokkal ebben az összefüggésben végrehajtott folyamatok vagy folyamatok sorozata, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy megváltoztatás, olvasás, lekérdezés, felhasználás, közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy a rendelkezésre bocsátás bármely más formájával, összehasonlítása vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal különösen a személyes adatok kezelésének típusáról, terjedelméről, céljáról, időtartamáról és jogalapjáról tájékoztatjuk Önt, amennyiben az adatkezelés céljairól és eszközeiről önállóan vagy másokkal közösen döntünk. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az optimalizálás és a felhasználás minőségének javítása érdekében általunk használt harmadik féltől származó összetevőkről is, amennyiben harmadik felek saját felelősségükre dolgoznak fel adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozatunk a következőképpen épül fel:

 1. Információk rólunk, mint felelősökről
  A felhasználók és az érintettek jogai
  III. Tájékoztatás az adatkezelésről
 2. Információk rólunk, mint adatkezelőkről

Adatvédelmi felelös:
Szekeres Józsefné ügyvezetö

2440 Százhalombatta
Arany János utca 7 fsz. 2
Tel: 06 23 350 640
E-Mail: eurotax1994@gmail.com

 1. A felhasználók és az érintettek jogai

Az alábbiakban részletesebben ismertetett adatkezelések tekintetében a felhasználókat és az érintetteket megilleti a jog

 • annak megerősítése, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatok kezelése, a kezelt adatokkal kapcsolatos információkért, az adatkezeléssel kapcsolatos további információkért és az adatok másolataiért (lásd még a GDPR 15. cikkét);
 • hibás vagy hiányos adatok helyesbítésére vagy kiegészítésére (lásd még a GDPR 16. cikkelyét);
 • az Önre vonatkozó adatok azonnali törlésére (lásd még a GDPR 17. cikkelyét), vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdése értelmében további adatkezelésre szükséges mértékben, vagy a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozására;
 • az Önre vonatkozó és az Ön által megadott adatok fogadása és ezen adatok továbbítása más szolgáltatók/felelős felek részére (lásd még a GDPR 20. cikkelyét);
 • panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó adatokat a szolgáltató az adatvédelmi előírások megsértésével kezeli (lásd még a GDPR 77. cikkelyét).

Ezen túlmenően, a szolgáltató köteles minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel a szolgáltató az adatot közölt minden olyan helyesbítésről, törlésről, illetve az adatkezelés korlátozásáról, amely a GDPR 16., 17. cikk (1) bekezdése, 18. cikke alapján történik. Ez a kötelezettség azonban nem áll fenn, ha ez az értesítés lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Ennek sérelme nélkül a felhasználónak joga van tájékoztatást kapni ezekről a címzettekről.

A GDPR 21. cikke szerint a felhasználóknak és az érintetteknek is joguk van tiltakozni a rájuk vonatkozó adatok jövőbeni kezelése ellen, feltéve, hogy az adatokat a szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint dolgozza fel. . Különösen a közvetlen reklámcélú adatkezelés ellen tiltakozhatunk.

III. Tájékoztatás az adatkezelésről

A weboldalunk használata során kezelt adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek, amint a tárolás célja megszűnt, az adatok törlése nem ütközik semmilyen jogszabályi megőrzési kötelezettségbe, és az egyes adatkezelési eljárásokról utólag nem adunk eltérő tájékoztatást.

Szerver adatok

Technikai okokból, különösen a biztonságos és stabil internetes jelenlét biztosítása érdekében, az adatok az Ön internetböngészőjén keresztül jutnak el hozzánk vagy webterület-szolgáltatónkhoz. Ezek az úgynevezett szerver naplófájlok tartalmazzák többek között az Ön internetböngészőjének típusát és verzióját, az operációs rendszert, a webhelyet, ahonnan a weboldalunkra váltott (hivatkozó URL), a weboldalunk azon webhelyét (weboldalait), amelyet Ön látogatás dátuma és időpontja, valamint annak az internetkapcsolatnak az IP-címe, amelyről weboldalunkat használják.

Az így gyűjtött adatokat ideiglenesen tároljuk, de nem az Önre vonatkozó egyéb adatokkal együtt.

Ez a tárolás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja jogalapján történik. Jogos érdekünk weboldalunk fejlesztésében, stabilitásában, funkcionalitásában és biztonságában rejlik.

Az adatokat legkésőbb hét napon belül töröljük, kivéve, ha bizonyítási célból további tárolásra van szükség. Ellenkező esetben az adatokat részben vagy egészben kizárjuk a törlésből, amíg egy incidenst nem tisztázunk.

Cookie-k

 1. a) Munkamenet-sütik/munkamenet-sütik

Weboldalunkon úgynevezett cookie-kat használunk. A sütik kis szövegfájlok vagy egyéb tárolási technológiák, amelyeket az Ön által használt internetböngésző tárol és tárol az Ön készülékén. Ezek a cookie-k egyes Önre vonatkozó információkat egyedileg dolgoznak fel, például a böngészőjét vagy a helyadatokat vagy az Ön IP-címét.

Ez a feldolgozás felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi weboldalunkat, mivel a feldolgozás lehetővé teszi például weboldalunk különböző nyelveken történő reprodukálását vagy bevásárlókosár funkció felajánlását.

Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. § (1) bekezdése, feltéve, hogy ezeket a cookie-k adatait szerződés kezdeményezése vagy végrehajtása céljából dolgozzák fel.

Ha az adatkezelés nem szerződés kezdeményezését vagy feldolgozását szolgálja, jogos érdekünk a weboldalunk működőképességének javítása. A jogalap ekkor a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

Amikor bezárja internetböngészőjét, ezek a munkamenet-sütik törlődnek.

 1. b) Harmadik féltől származó cookie-k

Weboldalunk cookie-kat is használhat azon partnervállalatoktól, amelyekkel együttműködünk, reklámozási, elemzési vagy weboldalunk működőképessége érdekében.

Kérjük, olvassa el az alábbi információkat a részletekért, különös tekintettel az ilyen harmadik féltől származó cookie-k feldolgozásának céljaira és jogalapjára.

 1. c) A megszüntetés lehetősége

Internetböngészőjének beállításával megakadályozhatja vagy korlátozhatja a cookie-k telepítését. A már elmentett sütiket is bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által használt internetböngészőtől függenek. Ha kérdése van, használja az internetböngésző súgóját vagy dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a támogatással. Az úgynevezett Flash sütiknél azonban a feldolgozás a böngésző beállításain keresztül nem akadályozható meg. Ehelyett meg kell változtatnia a Flash lejátszó beállításait. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések a használt Flash lejátszótól is függenek. Ha kérdése van, használja a Flash lejátszó súgóját vagy dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a felhasználói támogatással.

Ha azonban megakadályozza vagy korlátozza a cookie-k telepítését, ez azt eredményezheti, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

Facebook

Termékeink és szolgáltatásaink reklámozása, valamint az érdeklődő felekkel vagy vásárlókkal való kommunikáció érdekében céges jelenlétet tartunk fenn a Facebook platformon.

A közösségi média platformért a Facebook Ireland Ltd.-vel együtt vagyunk felelősek, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

A Facebook adatvédelmi felelőse egy kapcsolatfelvételi űrlapon érhető el:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Az együttes felelősséget megállapodásban szabályoztuk a vonatkozó kötelezettségekről a GDPR értelmében. Jelen megállapodás, amelyből kölcsönös kötelezettségek keletkeznek, az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A személyes adatok ebből következő és alább ismertetett feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk termékeink és szolgáltatásaink elemzésében, kommunikációjában, értékesítésében és promóciójában rejlik.

A jogalap lehet a felhasználó hozzájárulása is a platform üzemeltetőjéhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében. A felhasználó a jövőben bármikor visszavonhatja az ehhez adott hozzájárulását a GDPR 7. §-ának 3. pontja szerint.

Amikor eléri online jelenlétünket a Facebook platformon, a Facebook Ireland Ltd. A platform EU-n belüli üzemeltetőjeként a felhasználói adatokat (pl. személyes adatok, IP-cím stb.) dolgozzuk fel.

Ezek a felhasználói adatok statisztikai információk nyújtását szolgálják cégünk Facebookon való használatáról. Facebook Ireland Ltd. ezeket az adatokat piackutatási és hirdetési célokra, valamint felhasználói profilok létrehozására használja. Ezen profilok alapján a Facebook Ireland Ltd. Lehetőség van például a Facebookon belüli és azon kívüli felhasználók érdeklődési köre alapján hirdetni. Ha a felhasználó a hozzáférés időpontjában be van jelentkezve Facebook-fiókjába, a Facebook Ireland Ltd. az adatokat a megfelelő felhasználói fiókhoz is kapcsolja.

Ha a felhasználó a Facebookon keresztül veszi fel Önnel a kapcsolatot, akkor az erre az alkalomra megadott személyes adatait a kérés feldolgozásához használjuk fel. A felhasználó adatait mindaddig töröljük, amíg a felhasználó kérelmére határozott választ nem kaptak, és nincs törvényi megőrzési kötelezettség, például utólagos szerződéses feldolgozás esetén.

Az adatok feldolgozásához a Facebook Ireland Ltd. Szükség esetén cookie-k is beállíthatók.

Ha a felhasználó nem járul hozzá ehhez az adatkezeléshez, lehetőség van a cookie-k telepítésének megakadályozására a böngésző megfelelő beállításával. A már elmentett sütik is bármikor törölhetők. Ennek beállításai az adott böngészőtől függenek. A Flash cookie-kkal a feldolgozás nem a böngésző beállításain keresztül akadályozható meg, hanem a Flash lejátszó megfelelő beállításával. Ha a felhasználó megakadályozza vagy korlátozza a cookie-k telepítését, ez azt eredményezheti, hogy a Facebook nem minden funkciója lesz teljesen használható.

Az adatkezelési tevékenységekről, azok megelőzéséről, valamint a Facebook által kezelt adatok törlésének módjáról további információkat a Facebook adatkezelési szabályzatában talál:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nem zárható ki, hogy a Facebook Ireland Ltd. általi feldolgozás. a Facebook Inc.-en keresztül is, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, az Egyesült Államokban.

Instagram

Termékeink és szolgáltatásaink reklámozása, valamint az érdeklődő felekkel vagy ügyfelekkel való kommunikáció érdekében céges jelenlétet tartunk fenn az Instagram platformon.

A közösségi média platformért a Facebook Ireland Ltd.-vel együtt vagyunk felelősek, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Az Instagram adatvédelmi tisztviselője a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Az együttes felelősséget megállapodásban szabályoztuk a vonatkozó kötelezettségekről a GDPR értelmében. Jelen megállapodás, amelyből kölcsönös kötelezettségek keletkeznek, az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A személyes adatok ebből következő és alább ismertetett feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk termékeink és szolgáltatásaink elemzésében, kommunikációjában, értékesítésében és promóciójában rejlik.

A jogalap lehet a felhasználó hozzájárulása is a platform üzemeltetőjéhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében. A felhasználó a jövőben bármikor visszavonhatja az ehhez adott hozzájárulását a GDPR 7. §-ának 3. pontja szerint.

Amikor hozzáfér online jelenlétünkhöz az Instagram platformon, a Facebook Ireland Ltd. A platform EU-n belüli üzemeltetőjeként a felhasználói adatokat (pl. személyes adatok, IP-cím stb.) dolgozzuk fel.

Ezek a felhasználói adatok statisztikai információk nyújtására szolgálnak cégünk Instagram-jelenlétének felhasználásáról. Facebook Ireland Ltd. ezeket az adatokat piackutatási és hirdetési célokra, valamint felhasználói profilok létrehozására használja. Ezen profilok alapján a Facebook Ireland Ltd. Lehetőség van például az Instagramon belüli és azon kívüli felhasználók érdeklődési köre alapján hirdetni. Ha a felhasználó a hozzáférés időpontjában be van jelentkezve Instagram-fiókjába, a Facebook Ireland Ltd. az adatokat a megfelelő felhasználói fiókhoz is kapcsolja.

Ha a felhasználó az Instagramon keresztül veszi fel Önnel a kapcsolatot, a felhasználó ekkor megadott személyes adatait a kérés feldolgozásához használjuk fel. A felhasználó adatait mindaddig töröljük, amíg a felhasználó kérelmére határozott választ nem kaptak, és nincs törvényi megőrzési kötelezettség, például utólagos szerződéses feldolgozás esetén.

Az adatok feldolgozásához a Facebook Ireland Ltd. Szükség esetén cookie-k is beállíthatók.

Ha a felhasználó nem járul hozzá ehhez az adatkezeléshez, lehetőség van a cookie-k telepítésének megakadályozására a böngésző megfelelő beállításával. A már elmentett sütik is bármikor törölhetők. Ennek beállításai az adott böngészőtől függenek. A Flash cookie-kkal a feldolgozás nem a böngésző beállításain keresztül akadályozható meg, hanem a Flash lejátszó megfelelő beállításával. Ha a felhasználó megakadályozza vagy korlátozza a cookie-k telepítését, ez azt eredményezheti, hogy a Facebook nem minden funkciója lesz teljesen használható.

Az adatkezelési tevékenységekről, azok megelőzéséről és az Instagram által kezelt adatok törlésének módjáról további információkat az Instagram adatkezelési szabályzatában talál:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nem zárható ki, hogy a Facebook Ireland Ltd. általi feldolgozás. a Facebook Inc.-en keresztül is, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, az Egyesült Államokban.

A közösségi média összekapcsolása grafikus vagy szöveges linken keresztül

Jelenlétünket az alábbi közösségi oldalakon is hirdetjük weboldalunkon. Az integráció az adott hálózat linkelt grafikáján keresztül történik. Ennek a linkelt grafikának a használata megakadályozza, hogy automatikusan létrejöjjön a kapcsolat a közösségi hálózat megfelelő szerverével, amikor olyan webhelyre lép fel, amely közösségimédia-alkalmazással rendelkezik, hogy megjelenítse magának az adott hálózat grafikáját. Csak a megfelelő grafikára kattintva a felhasználó átirányítja a megfelelő közösségi hálózat szolgáltatására.

A felhasználó átirányítása után a megfelelő hálózat információkat gyűjt a felhasználóról. Nem zárható ki, hogy az így gyűjtött adatokat az USA-ban dolgozzák fel.

Először is ezek olyan adatok, mint az IP-cím, dátum, idő és a meglátogatott oldal. Ha a felhasználó be van jelentkezve az adott hálózat felhasználói fiókjába, a hálózat üzemeltetője hozzárendelheti a felhasználó konkrét látogatásából összegyűjtött információkat a felhasználó személyes fiókjához. Ha a felhasználó az adott hálózaton a „megosztás” gombbal lép kapcsolatba, akkor ezek az információk elmenthetők a felhasználó személyes felhasználói fiókjában, és szükség esetén közzétehetők. Ha a felhasználó meg akarja akadályozni, hogy az összegyűjtött információkat közvetlenül a felhasználói fiókjához rendeljék, ki kell jelentkeznie, mielőtt a grafikára kattint. Lehetőség van a megfelelő felhasználói fiók konfigurálására is.

A következő közösségi hálózatokat linkek segítségével integráltuk oldalunkba:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, a Facebook Inc. leányvállalata, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Adatvédelmi nyilatkozat:  https://www.facebook.com/policy.php

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, a Facebook Inc. leányvállalata, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Adatvédelmi nyilatkozat:  https://help.instagram.com/519522125107875

„Facebook” közösségi bővítmény

Weboldalunkon a Facebook közösségi hálózat beépülő modulját használjuk. A Facebook a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA által nyújtott internetes szolgáltatás. Az EU-ban ezt a szolgáltatást a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország üzemelteti, mindkettő a továbbiakban: Facebook.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk weboldalunk minőségének javítása.

A Facebook a lehetséges beépülő modulokról és azok funkcióiról a következő címen nyújt további információkat

https://developers.facebook.com/docs/plugins

készen áll az Ön számára.

Ha a beépülő modult az Ön által meglátogatott weboldalunk valamelyik oldalán tárolják, akkor az Ön internetböngészője letölti a plug-int a Facebook egyesült államokbeli szervereiről. Technikai okokból szükséges, hogy a Facebook feldolgozza az Ön IP-címét. Emellett rögzítésre kerül a weboldalunk látogatásának dátuma és időpontja is.

Ha Ön be van jelentkezve a Facebookra, miközben a beépülő modullal meglátogatja valamelyik weboldalunkat, a Facebook felismeri a beépülő modul által az Ön látogatása során gyűjtött információkat. A Facebook az így gyűjtött információkat az Ön ottani személyes felhasználói fiókjához rendelheti. Ha például használja az úgynevezett „Tetszik” gombot a Facebookon, akkor ezeket az információkat a Facebook felhasználói fiókjában tároljuk, és szükség esetén közzétesszük a Facebook platformon keresztül. Ha ezt meg akarja akadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a Facebook-ból, mielőtt felkeresné weboldalunkat, vagy meg kell akadályoznia a Facebook beépülő modul blokkolását az internetböngészőhöz tartozó kiegészítő használatával.

A Facebook az alábbiakban nyújt további tájékoztatást az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az Ön kapcsolódó jogairól és védelmi lehetőségeiről

https://www.facebook.com/policy.php

elérhető adatvédelmi információk.

A Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Ezt a webelemző szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.

A Google Analytics szolgáltatást weboldalunk használati viselkedésének elemzésére használjuk. A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk weboldalunk elemzésében, optimalizálásában és gazdaságos működtetésében rejlik.

A használati és a felhasználókkal kapcsolatos információkat, például az IP-címet, a helyet, a webhelyünk látogatásának idejét vagy gyakoriságát a rendszer a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítja, és ott tárolja. A Google Analytics szolgáltatást azonban az úgynevezett anonimizálási funkcióval használjuk. Ezzel a funkcióval a Google lerövidíti az IP-címet az EU-n vagy az EGT-n belül.

Az így gyűjtött adatokat a Google arra használja fel, hogy elemzést készítsen weboldalunk látogatásairól és az ott végzett használati tevékenységekről. Ezen adatok a weboldalunk használatával és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására is felhasználhatók.

A Google kijelenti, hogy nem társítja az Ön IP-címét más adatokkal. Ráadásul a Google is alulmarad

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

További adatvédelmi információk állnak az Ön rendelkezésére, beleértve például az adatfelhasználás megakadályozásának lehetőségeit.

alatt is kínál Google

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

egy úgynevezett deaktiválási bővítményt az ezzel kapcsolatos további információkkal együtt. Ez a kiegészítő telepíthető általános internetböngészőkkel, és további szabályozást kínál a Google által a weboldalunk meglátogatásakor gyűjtött adatok felett. A bővítmény közli a Google Analytics JavaScript-kódjával (ga.js), hogy a webhelyünk látogatásaira vonatkozó információkat nem szabad továbbítani a Google Analytics számára. Ez azonban nem akadályozza meg, hogy információkat továbbítsanak hozzánk vagy más webelemző szolgáltatásokhoz. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban természetesen azt is megtudhatja, hogy használunk-e további webelemzési szolgáltatásokat, és milyen egyéb szolgáltatásokat.

Google térkép

Weboldalunkon a Google Maps alkalmazást használjuk tartózkodási helyünk megjelenítésére és útvonaltervek készítésére. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.

Annak érdekében, hogy webhelyünkön bizonyos betűtípusok megjelenjenek, a weboldalunk elérésekor kapcsolat jön létre az Egyesült Államokban található Google szerverrel.

Ha hozzáfér a weboldalunkba integrált Google Maps összetevőhöz, a Google cookie-t tárol az Ön készülékén az internetböngészőjén keresztül. A tartózkodási helyünk megjelenítése és az útvonaltervezés érdekében az Ön felhasználói beállításait és adatait feldolgozzuk. Nem zárhatjuk ki, hogy a Google az Egyesült Államokban használ szervereket.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk működésének optimalizálása.

A Google-lal ily módon létrehozott kapcsolaton keresztül a Google meg tudja határozni, hogy melyik webhelyről küldték el kérését, és melyik IP-címre kell elküldeni az útbaigazítást.

Ha nem járul hozzá ehhez az adatkezeléshez, lehetősége van arra, hogy internetböngészőjének megfelelő beállításaival megakadályozza a cookie-k telepítését. Erről a fenti „Cookie-k” alatt talál további részleteket.

Ezenkívül a Google Térkép és a Google Térképen keresztül megszerzett információk használatára a  Google Felhasználási Feltételei  https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de  és a  Google Térkép Általános Szerződési Feltételei érvényesek  https: //www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ezenkívül a Google a következő címen kínálja:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

további információ.

Youtube

Weboldalunkon a YouTube-ot használjuk. Ez a YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, videoportálja, a továbbiakban „YouTube”.

A YouTube a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) leányvállalata.

A YouTube-ot a „Kibővített adatvédelmi mód” funkcióval kapcsolatban használjuk, hogy videókat tudjunk megjeleníteni. A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk weboldalunk minőségének javítása. A YouTube szerint a „Kibővített adatvédelmi mód” funkció azt jelenti, hogy az alábbiakban részletesebben leírt adatok csak akkor kerülnek továbbításra a YouTube szerverére, amikor ténylegesen elindít egy videót.

E „kiterjesztett adatvédelem” nélkül a kapcsolat létrejön az Egyesült Államokban található YouTube-szerverrel, amint belép valamelyik webhelyünkre, amelyen YouTube-videó van beágyazva.

Ez a kapcsolat szükséges ahhoz, hogy az adott videót meg tudjuk jeleníteni weboldalunkon az internetböngészőn keresztül. Ennek során a YouTube legalább összegyűjti és feldolgozza az Ön IP-címét, dátumát és időpontját, valamint a meglátogatott webhelyet. Létrejön a kapcsolat a Google „DoubleClick” hirdetési hálózatával is.

Ha egyidejűleg bejelentkezik a YouTube-ra, a YouTube hozzárendeli a kapcsolódási információkat YouTube-fiókjához. Ha ezt szeretné megakadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a YouTube-ról, mielőtt felkeresné webhelyünket, vagy meg kell adnia a megfelelő beállításokat YouTube felhasználói fiókjában.

A funkcionalitás és a használati viselkedés elemzése érdekében a YouTube állandóan cookie-kat tárol az Ön eszközén az internetböngészőn keresztül. Ha nem járul hozzá ehhez az adatkezeléshez, lehetősége van arra, hogy internetböngészőjének beállításával megakadályozza a cookie-k tárolását. Erről bővebb információt a fenti „Cookie-k” alatt talál.

A Google az alábbiakban nyújt további információkat az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az Ön kapcsolódó jogairól és védelmi lehetőségeiről

https://policies.google.com/privacy

elérhető adatvédelmi információk.

Cookiebot

A „Cookiebot”-ot „süti bannerként” használjuk. A „Cookiebot” a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia, a továbbiakban „Cybot” terméke.

A „Cookiebot” funkción keresztül tájékoztatjuk a felhasználót a cookie-k weboldalon történő használatáról, és lehetővé tesszük a felhasználó számára, hogy döntést hozzon azok használatáról.

Ha a felhasználó beleegyezik a cookie-k használatába, a Cybot automatikusan naplózza a következő adatokat:

• A felhasználó anonimizált IP-száma;
• a beleegyezés dátuma és időpontja;
• A végfelhasználó böngészőjének felhasználói ügynöke;
• A szolgáltató URL-je;
• Névtelen, véletlenszerű és titkosított kulcs.
• A felhasználó által engedélyezett cookie-k (cookie-státusz), amelyek a hozzájárulás bizonyítékaként szolgálnak.

A titkosított kulcs és a süti állapota a felhasználó eszközén egy cookie segítségével kerül tárolásra annak érdekében, hogy a jövőbeni oldalmegtekintésekhez a megfelelő cookie-státusz létrejöjjön. Ez a süti 12 hónap elteltével automatikusan törlődik.

Ennek jogalapja  a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja . Jogos érdekünk a weboldal felhasználóbarát jellegében és a GDPR törvényi előírásainak teljesítésében rejlik.

A felhasználó a böngésző beállításainak módosításával bármikor megakadályozhatja vagy megszakíthatja a cookie telepítését és tárolását, és ezzel a cookie-hoz való hozzájárulását.

A Cybot további információkat kínál az adatvédelem témájával kapcsolatban az alábbi linkeken:

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy

Google AdWords konverziókövetéssel

Weboldalunkon a Google AdWords hirdetési összetevőt és az úgynevezett konverziókövetést használjuk. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.

A konverziókövetést kifejezetten ajánlatunk hirdetésére használjuk. A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk weboldalunk elemzésében, optimalizálásában és gazdaságos működtetésében rejlik.

Ha a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, az általunk használt konverziókövetés cookie-t tárol az Ön készülékén. Ezek az úgynevezett konverziós cookie-k 30 nap elteltével elveszítik érvényességüket, és nem szolgálják az Ön személyes azonosítását.

Ha a süti továbbra is érvényes, és Ön felkeres egy adott oldalt a weboldalunkon, akkor mi és a Google is értékelni tudjuk, hogy rákattintott-e valamelyik Google-on elhelyezett hirdetésünkre, és ezután átirányították-e webhelyünkre.

Az így gyűjtött információk felhasználásával a Google statisztikákat készít számunkra a webhelyünk látogatásairól. Tájékoztatást kapunk arról is, hogy hány felhasználó kattintott a hirdetés(ek)re, és webhelyünk mely oldalaira látogattak el. Azonban sem mi, sem a Google AdWords-t is használó harmadik felek nem fogják tudni azonosítani Önt ilyen módon.

A cookie-k telepítését az internetböngésző megfelelő beállításával is megakadályozhatja vagy korlátozhatja. Ugyanakkor bármikor törölheti a már elmentett sütiket. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által használt internetböngészőtől függenek. Ha kérdése van, használja az internetböngésző súgóját vagy dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a támogatással.

alatt is kínál Google

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads

http://www.google.de/policies/privacy/

További információk erről a témáról és különösen az adathasználat megakadályozásának lehetőségeiről.

Google AdSense

A Google AdSense segítségével integráljuk a hirdetéseket webhelyünkön. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.

A Google AdSense cookie-kat és úgynevezett webjelzőket tárol az eszközén az internetböngészőjén keresztül. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy elemezze, hogyan használja webhelyünket. Az így gyűjtött információkat az Ön IP-címével és az Ön számára megjelenített hirdetési formátumokkal együtt továbbítják a Google-hoz az Egyesült Államokban, és ott tárolják. A Google ezeket az információkat a szerződéses partnereknek is továbbíthatja. A Google azonban elmagyarázza, hogy az Ön IP-címét nem egyesítik más adatokkal.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk weboldalunk elemzésében, optimalizálásában és gazdaságos működtetésében rejlik.

Ha nem járul hozzá ehhez az adatkezeléshez, lehetősége van arra, hogy internetböngészőjének megfelelő beállításaival megakadályozza a cookie-k telepítését. Erről a fenti „Cookie-k” alatt talál további részleteket.

alatt is kínál Google

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

további információk, különösen az adatfelhasználás megakadályozásának lehetőségeiről.

A Google Remarketing vagy a Google „Hasonló közönségek” összetevője

Weboldalunkon a remarketing vagy „hasonló célcsoport” funkciót használjuk. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.

Ezt a funkciót arra használjuk, hogy érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetéseket helyezzünk el harmadik felek webhelyein, amelyek szintén részt vesznek a Google hirdetési hálózatában.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk weboldalunk elemzésében, optimalizálásában és gazdaságos működtetésében rejlik.

Ennek a hirdetési szolgáltatásnak a lehetővé tétele érdekében a Google egy számsorozatból álló cookie-t tárol az Ön eszközén az internetböngészőjén keresztül, amikor meglátogatja weboldalunkat. Ez a cookie anonim formában rögzíti mind az Ön látogatását, mind weboldalunk használatát. A személyes adatokat azonban nem adjuk át. Ha ezután felkeresi a Google hirdetési hálózatát is használó harmadik fél weboldalát, megjelenhetnek olyan hirdetések, amelyek a weboldalunkhoz vagy az ottani ajánlatainkhoz kapcsolódnak.

A funkció végleges kikapcsolásához a Google a következőket kínálja a leggyakoribb internetböngészőkhöz

https://www.google.com/settings/ads/plugin

egy böngésző plugin.

Egyes szolgáltatók cookie-jainak használata is használható pl

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

vagy

http://www.networkadvertising.org/choices/

letiltással deaktiválva.

Az úgynevezett  több eszközön keresztüli marketing révén  a Google több eszközön is nyomon tudja követni az Ön használati viselkedését, így az érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetéseket akkor is megjelenítheti, ha eszközt vált. Ehhez azonban el kell fogadnia, hogy összekapcsolja böngészési előzményeit meglévő Google Fiókjával.

A Google további információkat kínál a Google Remarketingről a következő címen:

https://www.google.com/privacy/ads

nál nél.